Our Services


Geschreven door

Klantervaring Triple Impact

De combinatie van (te) veel werk en het ontbreken van overzicht veroorzaakte onrust bij ondernemer Hans 't Hart.
Hans ging daarom samen met OrganisatieExperts aan de slag met het Groeimodel MKB.


Hans 't Hart vertelt waarom hij dit traject met OrganisatieExperts is aangegaan. 
''In de afgelopen jaren is de hoeveelheid werk voor mij als psycholoog en trainer enorm toegenomen. Deze groei zorgde ervoor dat ik steeds meer het gevoel kreeg dat mijn bedrijf/praktijk een eigen leven ging leiden en dat ik de regie kwijt was.
Het is een rare gewaarwording dat je zo succesvol kunt zijn in je werk, dat je het overzicht kwijt kunt raken op allerlei aspecten van je bedrijfsvoering. 
Hieronder vallen de toekomstvisie; welke trajecten neem je wel aan en tegen welke moet je nee zeggen; het op orde krijgen van de boekhouding; accountmanagement etc. 
In deze fase ontmoette ik de adviseurs van OrganisatieExperts. In een serie gesprekken hebben zij mij geholpen om een zakelijker houding te ontwikkelen en het gevoel van regie te krijgen over mijn bedrijf/praktijk.''

Hoe heb je dit traject ervaren?
''Allereerst heb ik de contacten met Rien en Dick als erg prettig ervaren. Het zijn prettige gesprekken geweest waarin de sfeertekening warm maar wel confronterend was. Het opstellen van een bedrijfsplan was slechts een klein onderdeel van het traject. 
Veel belangrijker werd het om na te denken over de dagelijkse gang van zaken. Het bleek lastiger om mijzelf aan mijn eigen afspraken te houden dan dat ik dacht. Rien en Dick hebben mij steeds bevraagd over mijn keuzes waardoor ik vaak moest inzien dat ik zelf moest veranderen, als ik een ander resultaat wilde. Door hun inspiratie heb ik ook flinke knopen kunnen doorhakken. 

Wat heeft dit jou opgeleverd?
''Ik heb nu veel meer het gevoel van regie over mijn bedrijfsprocessen. Ik ben zelf consequenter geworden in wat ik wel doe en wat niet meer. Daarnaast hebben zij mij helpen om te werken aan bedrijfsuitbreiding, iets waarin ik mijzelf tamelijk onthand voelde. Ik geloof daarom ook dat elk bedrijf dat groeit, experts van buitenaf moet inhuren om de eigen blinde vlekken te ontmaskeren. Ik heb moeten toegeven dat het beter is om op tijd hulp van buitenaf te krijgen, dan in je eentje te blijven aanmodderen, met alle risico's van dien''

 

 

Geschreven door

Klantervaring Studio Bosgra

Het Groeimodel MKB helpt startende en gevestigde ondernemers in 4 fases zichzelf opnieuw uit te vinden en daarmee (weer) focus te krijgen.
Belangrijk is de 'Kunst van het weglaten'. Wat overblijft is waarover het moet gaan; al het overige is al snel ballast.

Liesbeth van Nieuwkasteel en Johan Bosgra van Studio Bosgra vertellen graag over hun ervaring met OrganisatieExperts (en het Groeimodel MKB).


Hoe hebben jullie dit traject ervaren?
Liesbeth: ''Samen met ervaren mensen hebben we 4 sessies doorlopen bij OrganisatieExperts. Alle sessies in het teken van vragen stellen, doorvragen, goed luisteren en reflecteren.

En zo de informatie boven tafel krijgen die als bouwstenen fungeren voor ons eigen bedrijf.''

Johan vult aan: ''Wat een verademing om aandacht te krijgen, kritisch luisterend naar ons verhaal. Door deze aandacht kreeg ik inzicht waar ik voor sta en wat me drijft. Het traject is gestructureerd, maar zeker niet standaard. Concreet en to the point.''

Wat hebben de sessies jullie opgeleverd?
Liesbeth: ''Met een actieve houding en positieve blik de toekomst tegemoet. De mensen van OrganisatieExperts bieden veel hulp en kennis voor het opzetten van een voor ons stabiele bedrijfsvoering. Vanuit de praktijk de handvatten krijgen voor onze eigen business. 
En daarbij worden wij steeds uitgedaagd om het vooral zelf te doen. Waardevol, stimulerend en persoonlijk!''

Johan: ''We weten nu waar we naartoe willen en hoe we dit gaan doen. Door bijvoorbeeld onze 'traditionele' offertes te vervangen door samenwerkingsvoorstellen, weten zowel de klant als wij beter wát en hóe we de opdracht invullen. Resulterend in concrete opdrachten!''

Geschreven door

Klantervaring Qbuzz

IT Manager Klaas van Esch van Qbuzz heeft de hulp ingeroepen van OrganisatieExperts voor een aantal ICT & Business Strategiesessies.
Na afloop van deze sessies stelden wij Klaas van Esch de volgende vragen:

 

Wat was de aanleiding om een externe partij in te schakelen?
''Aanleiding was dat er een aantal issues in onze organisatie speelden waarbij Businessvraag en IT aanbod niet goed in elkaar overliepen omdat de staande IT organisatie hier niet goed op was ingericht.
Ik was op zoek naar een partij die met mij kon sparren over de verschillende elementen die hierin een rol speelden maar die ook paste bij ons als organisatie en die niet direct met uitgebreide verbetertrajecten komen aanzetten.''

Heeft dit traject met OrganisatieExperts dan gebracht wat je zocht?
''Absoluut! Met een 3-tal sessies die professioneel en to the point waren hebben we als organisatie in een relatief korte tijd (6-8) weken een aantal acties uitgezet die tot resultaat hebben geleid.''

Kun je aangeven wat voor resultaten jij terug ziet? En wat het traject naar de toe resultaten heeft opgeleverd?

''In eerste instantie heeft het inzicht gebracht in ontbrekende elementen en aanvullend tijdelijke ondersteuning op ontbrekende rol in onze organisatie (Informatie Management).
Op dit moment zit de discussie over de nieuwe IT strategie met de business in de afrondende fase waarbij er een duidelijk pad is uitgestippeld. Dit helpt niet alleen mijn team maar ook de rest van de organisatie om doelen en verwachtingen helder neer te zetten. 
Naar mijn ervaring is OrganisatieExperts een goede partner voor maatwerksessies!''